Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cổ phần hóa doanh nghiệp - động lực cho phát triển
22/02/2020 21:45
(HanoiTV) - Những kinh nghiệm và sự tăng trưởng mạnh của các đơn vị sau cổ phần hóa thời gian qua cho thấy, tái cấu trúc thành công cùng với định hướng chiến lược đúng, doanh nghiệp sẽ có nhiều động lực phát triển. Câu chuyện hậu cổ phần hóa tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro là một ví dụ.