Còn nhiều bất cập trong quản lý đất đai
14/04/2019 12:43
(HanoiTV) - Hiện nay việc quản lý, sử dụng quỹ đất công, đất nông nghiệp tại các quận huyện vẫn còn nhiều tồn tại bất cập, đặc biệt là quỹ đất bãi bồi ven sông chưa được quản lý chặt chẽ dẫn đến việc sử dụng tùy tiện khó kiểm soát.