Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Công bố báo cáo toàn cầu của Unesco
23/05/2018 16:14
(HanoiTV) - Ngày 23/5, tại Hà Nội, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công bố Báo cáo toàn cầu của UNESCO năm 2018 : “Tái định hình các chính sách văn hóa: Thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển”.