Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Công tác cán bộ nhiệm kỳ XII tiếp tục có nhiều đổi mới
21/01/2021 17:46
(HanoiTV) - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết đại hội XII của Đảng đặt ra. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác cán bộ đã có sự đổi mới mạnh mẽ, đạt một số kết quả quan trọng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ khóa: