Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Công tác cấp nước sạch Thủ đô đạt nhiều kết quả
08/09/2019 08:41
(HanoiTV) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI đạt ra chỉ tiêu về cấp nước sạch đến năm 2020 là tỷ lệ hộ dân của nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước sạch là 50%. Tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch là từ 95-100%.