CSGT Hà Nội đảm bảo an toàn cho các đoàn nguyên thủ thăm Việt Nam
13/11/2017 20:34