Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
07/10/2018 12:35
(HanoiTV) - Đúng 9h sáng 7/10, tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng bào, đồng chí cả nước, bạn bè và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người Đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng.