Thông điệp ngày mới
"Cuối cùng điều quan trọng nhất là con người bạn trưởng thành, chứ không phải những điều bạn đạt được"
"Cuối cùng điều quan trọng nhất là con người bạn trưởng thành, chứ không phải những điều bạn đạt được"
23/07/2018 06:00 - 75 Lượt xem

(FM90) - Chương trình “Thông điệp ngày mới” sẽ được phát sóng từ 5h05 – 5h15 sáng vào các ngày thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật trên Hà Nội FM tần số 90MHz.

 

 

MỚI NHẤT