Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đa dạng các hoạt động kỷ niệm 1.080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô tại Cổ Loa
20/04/2019 10:40
(HanoiTV) - Hướng tới kỷ niệm 1.080 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, nhằm tri ân người anh hùng có công đưa đất nước thoát khỏi ách đô hộ, cũng như góp phần giáo dục truyền thống lịch sử trong các thế hệ.