Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thạch Thất cán đích huyện nông thôn mới
19/02/2021 10:18
(HanoiTV) - Ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình nông thôn mới, huyện Thạch Thất xác định nông dân và cộng đồng dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn là chủ thể triển khai và tiếp tục thụ hưởng chương trình xây dựng nông thôn mới.