“Đá nhọn vực sâu” - trải nghiệm cuộc đời của người phụ nữ Việt khám phá hang Sơn Đoòng
05/03/2018 19:58
(HanoiTV) - Một người phụ nữ Việt ở tuổi U60 đã quyết định thử thách giới hạn của bản thân bằng việc tham gia tour du lịch khám phá hang Sơn Đoòng. Những trải nghiệm, những xúc cảm trong hành trình ấy đã được bà kể lại trong một cuốn sách đặc biệt mang tên “Đá nhọn vực sâu”.