Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đại biểu bày tỏ niềm tin và khát vọng hiện thực hóa báo cáo chính trị tại đại hội
27/01/2021 20:01
(HanoiTV) - Sau khi nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày, các đại biểu dự Đại hội đã gửi đến những tâm tư, kỳ vọng và mong muốn góp phần hiện thực hóa các Báo cáo chính trị Đại hội.