Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
25/01/2021 15:38
(HanoiTV) - Sáng 25/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Đại hội XIII của Đảngviếng lăng Bác