Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đại hội 13 của Đảng thảo luận các văn kiện
27/01/2021 20:14
(HanoiTV) - Hôm nay 27/1, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thảo luận về các nội dung được đề cập trong các văn kiện gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.