Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đại hội cấp cơ sở thành công trên nhiều phương diện
05/07/2020 19:09
(HanoiTV) - Đến hết ngày 5/7, đã có 2.310/2.310 tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 100%. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Đại hội cấp cơ sở đã thành công trên nhiều phương diện, đồng thời đem lại những bài học kinh nghiệm quý phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội cấp trên cơ sở.