HanoiTV kết nối / Chương trình Sự kiện
Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài PTTH Hà Nội
11/05/2017 15:16
(HanoiTV) - Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài PT-TH Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã được tổ chức với tinh thần xung kích, trách nhiệm và sáng tạo, đóng góp sức trẻ, nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng của Đài, xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng phát triển.

Với số lượng đoàn viên thanh niên đông đảo, đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài PTTH Hà Nội trong nhiệm kỳ qua đã nỗ lực, tích cực và chủ động tham gia các hoạt động xã hôi, cũng như là lực lượng nòng cốt trong việc xung kích, cải tiến công nghệ, sản xuất các chương trình, nâng cao chất lượng công việc và các chương trình phát sóng của đơn vị. 

HanoiTV

Từ khóa: