Đảm bảo ATGT đường thủy mùa mưa bão
19/05/2017 21:55
(HanoiTV) - Mặc dù đã có nhiều cây cầu hiện đại mới được xây dựng. Tuy nhiên do nhu cầu đi lại rất lớn của người dân, tại Hà Nội vẫn còn 28 bến khách ngang sông. Mùa mưa bão đang đến gần, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách tại các bến đò ngang lại trở nên cấp thiết.