Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Đảm bảo đủ điện lấy nước cho gieo cấy vụ đông xuân
12/01/2018 16:35
(HanoiTV) - Để đảm bảo cấp đủ điện lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2017 – 2018 tại các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, ngành nông nghiệp và ngành điện đã phối hợp chuẩn bị lên các phương án.

Đến nay, việc chuẩn bị, kiểm tra trang thiết bị và các đường dây cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ cho việc lấy nước. 

Từ khóa: