Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đảm bảo tiến độ Dự án trọng điểm xử lý nước thải của Thành phố
18/05/2020 20:29
(HanoiTV) - Là một trong những dự án trọng điểm của Thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết triệt để, tổng thể vấn đề môi trường trong lĩnh vực xử lý nước thải, Dự án xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang được các đơn vị liên quan tích cực chủ động thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, mục tiêu đã đề ra.