Đảm bảo trật tự văn minh đô thị ở phường Hàng Bạc
13/01/2018 18:46
(HanoiTV) - Nhằm xây dựng địa phương sáng, xạch, đẹp, đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, thời gian qua, UBND phường Hàng Bạc đã liên tục ra quân vệ sinh môi trường và đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông.