Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đàn bò BBB góp phần nâng cao sinh kế cho người nông dân
12/07/2019 11:14
(HanoiTV) - Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước lai tạo và phát triển thành công giống bò F1 BBB trong dự án Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền tảng bò lai sind thành đàn bò F1 hướng thịt.