Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Dẫn nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch có khả thi?
23/08/2019 11:00
(HanoiTV) - Sau mỗi đợt Hà Nội mở cửa xả dẫn nước từ Hồ Tây ra sông Tô Lịch để chống ngập thì rõ ràng nước sông Tô Lịch dường như trong hơn. Đây như một tiền đề để công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã đưa ra đề xuất với UBND thành phố Hà Nội làm sạch sông Tô Lịch bằng cách dẫn nước từ sông Hồng.