Đan Phượng nâng cao hiệu quả hoạt động nhà văn hóa
11/11/2017 11:27
(HanoiTV) - Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng nhà văn hóa thôn, phố, cụm dân cư giai đoạn 2016 - 2020”, các nhà văn hóa trên địa bàn huyện Đan Phượng đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.