Đan Phượng nhân rộng những tuyến đường nở hoa
10/01/2018 16:06
(HanoiTV) - Xây dựng “đường có hoa, nhà có số” đã trở thành điểm nhấn trong phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới của huyện Đan Phượng. Từ thành công bước đầu, Đan Phương đã và đang tích cực nhân rộng ra các tuyến đường trên địa bàn huyện.