Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín: Phát huy vai trò xung kích
15/04/2020 08:00
(HanoiTV) - Doanh nghiệp đóng góp một phần rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương. Sau 3 năm thành lập, Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín đã phát huy được vài trò là cầu nối, hạt nhân chính trị thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện.

Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín khi thành lập có 24 chi bộ, 162 đảng viên. Thời gian qua, BCH Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra; tập trung triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố, của huyện một cách có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng loại hình doanh nghiệp. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đại hội thành lập khối doanh nghiệp huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiện nay, 23 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 1.500 lao động, với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Các lao động được đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. Các doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề đa dạng, phong phú như: Thương mại, dịch vụ, xây dựng, vận tải, nông nghiệp. Mỗi năm tổng doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Trong 3 năm qua, đã nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 187 tỷ đồng.

Khu công nghiệp huyện Thường Tín đón chào nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân Hà Hồi cho biết: " Hiện nay, trong Đảng bộ khối có 06 Quỹ tín dụng nhân dân, với 56 người lao động, các quỹ có trên 5.400 thành viên. Tổng nguồn vốn huy động của các quỹ là 510,6 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay là trên 400 tỷ đồng. Các lao động được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định và có mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng. Trong 3 năm qua, các Quỹ tín dụng đã nộp ngân sách Nhà nước 1 tỷ 465 triệu đồng. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của mình“.

Ngay sau khi Đảng bộ khối được thành lập ngày 19/5/2017, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ khối phụ trách các chi bộ để đôn đốc, theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động, chỉ đạo các chi bộ gắn sinh hoạt Đảng với họp triển khai nhiệm vụ hàng tháng của các công ty nhằm đảm bảo sinh hoạt chi bộ theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất của doanh nghiệp. 

Việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ lãnh đạo, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp được tổ chức linh hoạt phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Đảng bộ khối đã tổ chức cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham gia học nghị quyết chuyên đề về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động của Huyện ủy với chuyên đề "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa“ tới 100% đảng viên.

Đồng chí Lý Văn Dũng- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín cho biết: " Công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên đạt kết quả cao, tỉ lệ đảng viên là thanh niên, đảng viên nữ, đảng viên là công nhân lao động trực tiếp được quan tâm, trong nhiệm kỳ 2017-2020 đã kết nạp được 34 đảng viên mới và tổ chức lễ công bố 6 tổ chức đảng mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 208 đồng chí, sin hoạt ở 30 chi bộ. Nhờ những giải pháp tích cực, trong năm qua, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 96,9% trở lên, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 15% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Với thành tích, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thật sự là niềm tin, là điểm tựa của doanh nghiệp và người lao động. Đó là cơ sở, là động lực để các doanh nghiệp năng động, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao đời sống người lao động; đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và góp phần xây dựng huyện Thường Tín ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Tuyết Mai- Anh Tuấn

Từ khóa: