Đăng ký hiến tạng - sự sống hồi sinh
16/04/2018 07:56
(HanoiTV) - Đăng ký hiến tặng mô tạng khi còn sống hoặc sau khi chết là việc làm vô cùng cao đẹp, giàu tính nhân văn. Việc làm này không chỉ đem đến sự sống cho người khác, mà đó cũng chính là cách để chúng ta có thể hiện diện trong cuộc sống này một lần nữa.