Đất bỏ hoang nhưng dân thiếu nhà văn hóa
28/10/2017 20:13
Hơn 10 năm nay, 150 hộ dân cư tổ dân phố số 3, ngõ 98 Thái Hà, Trung Liệt dù nhiều lần đề nghị sử dụng phần đất chưa được quy hoạch làm nhà sinh hoạt cộng đồng nhưng vẫn chưa được giải quyết.