Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đất sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập
06/12/2019 17:54
(HanoiTV) - Thiếu đất sản xuất hay thời gian thu đất quá ngắn là những vấn đề gây khó khăn cho nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả hiện nay. Nếu có thể giải quyết được vấn đề này sẽ giúp cho người nông dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế.