Đất thải rơi vương vãi mất VSMT, ATGT trên đường gom đại lộ Thăng Long
13/03/2018 22:02