Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt
05/02/2018 21:00
(HanoiTV) - Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực thay đổi nhận thức của người dân và doanh nghiệp về hàng hóa Việt, tuy nhiên việc tiêu dùng hàng Việt vẫn còn gặp khó khăn giữa việc hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối hiện đại.

HanoiTV

Từ khóa: