Đề án đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài
17/07/2017 23:59
(HanoiTV) - Đề án đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài từ nay đến 2020, hướng tới năm 2025 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng với tham vọng đưa hơn 57.000 lao động có trình độ đang thất nghiệp đi làm việc ở nước ngoài. Liệu đề án này có khả thi?