Để mô hình thanh niên phát triển kinh tế bền vững, hiệu quả
15/03/2019 16:22
(HanoiTV) - Thời gian qua, đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên được xây dựng và phát triển thành công, qua đó khơi dậy được ý chí lập nghiệp ở nhiều bạn trẻ, đồng thời giúp đỡ nhiều thanh niên khác có việc làm ổn định. Tuy nhiên, để các mô hình này phát triển bền vững và hiệu quả, vẫn cần sự định hướng đúng đắn.