Đề xuất lắp đặt hệ thống tách dầu, mỡ quanh Hồ Hoàn Kiếm
19/12/2017 20:33