Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Đề xuất quy định mới về thang lương, bảng lương
06/03/2018 15:04
(HanoiTV) - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Trong đó, Bộ đề xuất quy định mới về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương.

Từ khóa: