Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đến năm 2020 Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 1.767 dự án
17/07/2018 08:36
(HanoiTV) - UBND TP Hà Nội đã có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020.

HanoiTV

Từ khóa: