Di tích nhà tù Hỏa Lò – Địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống
01/09/2018 21:32
(HanoiTV) - Là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn dịp Tết Độc lập, di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò là mình chứng của một thời kỳ đấu tranh Cách mạng. Đây là một địa chỉ đỏ góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.