Địa chỉ từ thiện: Đăng ký hiến tạng – sự sống hồi sinh
15/04/2018 13:54
(HanoiTV) - Chương trình tuần này gặp những người đăng ký hiến tạng, sau khi mình qua đời, nhằm giúp những số phận mắc bệnh nan y.