Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Địa chỉ từ thiện: Hành trình nâng cánh ước mơ
26/05/2019 15:41
Hơn 2 năm chương trình "Hành trình nâng cánh ước mơ" co Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội và Sở lao động thương binh và xã hội thành phố thực hiện hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp tục tới trường...