Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Địa chỉ từ thiện: Ngày toàn dân hiến máu
15/04/2019 11:15
Sau 19 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện ở thành phố đã phát triển lớn mạnh thu hút mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội tham gia.