Địa chỉ từ thiện: Nghị lực của chàng trai khiếm thị
22/04/2018 17:39
(HanoiTV) - Tuy chiến tranh lùi xa hơn 40 năm nhưng hậu quả vẫn còn hiện hữu. Vết thương do điôxin có lẽ vẫn ám ảnh và ảnh hưởng nhất cho đến ngày nay. Thay vì phó mặc cho số phận, nhiều nạn nhân đã nỗ lực vượt lên làm kinh tế gia đình và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác.