Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Địa chỉ từ thiện: Người phụ nữ với phong trào hiến máu tình nguyện
28/04/2019 23:16
Cầu Giấy là một trong những đơn vị có phong trào hiến máu rất mạnh mẽ, dẫn đầu trong phong trào hiến máu của thành phố.