Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Diễn đàn thường niên lần thứ hai về cải cách và phát triển Việt Nam 2019
20/09/2019 09:09
(HanoiTV) - Diễn đàn thường niên lần thứ hai về cải cách và phát triển Việt Nam 2019 gọi tắt là VRDF 2019 tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề "Việt Nam khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động".

HanoiTV

Từ khóa: