Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đình làng Phù Xá Đoài
10/04/2019 16:29
(HanoiTV) - Đình làng Phù Xá Đoài được dựng vào thế kỷ XVII trên một khu đất cao ở phía Tây của làng. Đình quay về hướng Nam trông ra sông Cà Lồ có cấu trúc chữ Công và được trùng tu vào đời vua Lê Cảnh Hưng (1740 – 1786).

HanoiTV

Từ khóa: Đình làng Phù Xá Đoài