Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Doanh nghiệp cần đổi mới phù hợp với tình hình dịch Covid
03/07/2020 10:51
(HanoiTV) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái khởi động nền kinh tế, nhằm phân tích, dự báo xu hướng thị trường trong bối cảnh hậu Covid-19, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp-VCCI tổ chức chương trình Diễn đàn Doanh nghiệp: Lựa chọn nào thời hậu Covid-19.