Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Doanh nghiệp Nhà nước lo chảy máu chất xám
11/05/2019 23:59
(HanoiTV) - Trong bối cảnh kinh tế thị trường, doanh nghiệp tư nhân có mặt trong hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế và ngày càng tạo sức ép không nhỏ với khối doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó hiện tượng chuyển dịch lao động có tay nghề cao, chảy máu chất xám từ khu vực Nhà nước sang khu vực tư nhân ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn.