Doanh nghiệp với công nghiệp 4.0
14/09/2018 13:25
(HanoiTV) - Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được coi là bước khởi đầu cho việc xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp 4.0 của Việt Nam. Tuy nhiên, với quốc gia đang phát triển có nền tảng công nghiệp chưa cao như nước ta việc tiếp cận công nghiệp 4.0 là thách thức rất lớn đối với các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cả doanh nghiệp.