Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đổi mới cách tiếp cận chuyển giao công nghệ - kết nối đầu tư quốc tế
04/06/2020 15:57
(HanoiTV) - Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) đang nỗ lực hỗ trợ thay đổi cách tiếp cận của các doanh nghiệp Việt Nam, kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường.