Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đổi mới phương pháp với dạy học theo dự án
28/11/2020 09:54
(HanoiTV) – Những năng lực cần thiết trong thời đại ngày nay đã được UNESCO xác định ở 4 trụ cột của việc học, đó là: học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình. Dạy học theo dự án có thể giúp trẻ hình thành những năng lực: biết làm, chung sống và tự khẳng định khi lấy trẻ làm trung tâm và tạo cơ hội để trẻ tích cực, chủ động sáng tạo trong việc học tập