Đời sống / Kỹ năng Gia đình Tiêu dùng
Đời sống người dân vùng ngập úng Chương Mỹ dần ổn định
13/08/2018 09:32
(HanoiTV) - Đến nay trên 90% số hộ bị ngập úng nặng tại các xã của huyện Chương Mỹ là Nam Phương Tiến, Tân Tiến nước đã rút, nhân dân đang dồn lực để dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống.

HanoiTV

Từ khóa: