Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đối thoại với doanh nghiệp – Biện pháp hiệu quả thực hiện chính sách thuế
03/06/2020 20:15
(HanoiTV) - Nỗ lực đồng hành lắng nghe để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hướng tới khôi phục sản xuất, hoàn thành đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế là việc đã và đang được các cấp quản lý Nhà nước, các cơ quan chức năng thực hiện. Ghi nhận từ Ngành Thuế Hà Nội.